Skip to content

Om Medarbeiderne

Vi ansetter ikke folk for å levere tjenester. Vi leverer tjenester for å ansette folk.

Rusfritt arbeid

Vi beviser hver eneste dag at man kan få lojale og flinke arbeidsfolk dersom man bare rekrutterer folk med rusbakgrunn.

Vi betaler lønn fra første dag, og alle våre medarbeidere er ansatt på ordinære vilkår. NAV er ikke involvert, og ingen av våre ansatte er på tiltak eller arbeidstrening.

Metoden er enkelt og greit å gi mye tillit og stort ansvar til mennesker som andre ikke tør å ansette. Det er ingen motsetning mellom det å bry seg og det å stille krav.

“Vår visjon er å vise verden hvordan tidligere rusavhengige kan bli ressurssterke arbeidstakere når de får fellesskap, ansvar og rammer.”

Plansje med biler og utvikling av selskapet Host 2019 2048x359

Et ideelt selskap

Medarbeiderne AS er et ideelt selskap. Det innebærer tre ting:

 • Virksomheten styres etter en visjon om «å vise verden hvordan tidligere rusavhengige kan bli ressurssterke arbeidstakere hvis de får fellesskap, ansvar og rammer».
 • Det er i vedtektene ikke gitt anledning til å ta ut utbytte på avkastning. I Medarbeiderne tilfaller alt overskudd virksomheten.
 • Innskutt aksjekapital og gjenværende eiendeler ved eventuell oppløsning skal tilfalle en organisasjon med tilsvarende formål. I Medarbeiderne er det vedtektsfestet at generalforsamlingen bestemmer dette formålet sammen med eventuelt vedtak om oppløsning.

 

Respektfull

 • Vi oppfører oss alltid på en hyggelig og positiv måte mot kunder og kollegaer.
 • Vi snakker med hverandre, ikke om hverandre.
 • Vi forholder oss til de verdier og retningslinjer som er satt for Medarbeiderne.
 • Vi hjelper og veileder kollegaer og kunder med svar og løsninger.

Ansvarsfull

 • Vi kommer alltid i tide og antrukket som forventet for den jobben vi skal gjøre.
 • Vi gjør den jobben vi har blitt satt til å gjøre. Har vi ekstra tid spør vi om andre trenger hjelp.
 • Vi håndterer firmaets eiendeler på en ordentlig måte, og sikrer at vi opererer slik at eiendeler ikke går tapt eller blir skadet.
 • Vi bruker det sikkerhetsutstyret som er pålagt oss til rett tid.
 • Vi stiller opp for kollegaer som trenger hjelp.

Inkluderende

 • Alle er en del av fellesskapet og alle skal kunne være med.
 • Vi anerkjenner at vi alle er forskjellige.
 • Vi møter nye kollegaer med åpenhet.
 • Vi har arrangementer og sosiale aktiviteter som alle kan være med på.

Oss på kontoret

IRENGE KAZONZA

Irenge Kazonza

Støttefunksjoner & henting

kontoret@medarbeiderne.no

MALGORZATA LISS CARLBERG

Malgorzata Liss-Carlberg

Flytt&sjau

renvasking@medarbeiderne.no

TROND STØRSETH

Trond Størseth

Salg

hei@medarbeiderne.no

NINA ELLIOTH KVAMSDAHL

Nina Ellioth Kvamsdahl

Markedsføring

kontoret@medarbeiderne.no

HANS SALOMONSEN

Hans Salomonsen

Daglig leder

leder@medarbeiderne.no

Medarbeidernes venner

Vi hadde ikke kunnet gjøre dette uten vennene våre:

  

Bidra med en gave!

Vi setter enormt stort pris på gaver og bidrag. Vi bruker alle pengene vi får og tjener på å skape en arbeidsplass som er forbeholdt mennesker med rusbakgrunn. Om du vil gi, så velger du selv et beløp og hvor ofte du ønsker å gi.

Grasrotgiver!

Gi en gave til vårt rusfrie arbeid med grasrotandelen.

Støtt med grasrota

Vipps!

VIPPS til nr 515 435.
Merk med GAVE og eventuelt navn på medarbeideren du har snakka med.

Fast gave!

Gi et valgfritt fast månedlig beløp. Stopp når som helst ved å ta kontakt på e-post eller på telefon

Gi fast gave