Visjonen til Medarbeiderne er å vise verden at tidligere rusavhengige er like gode arbeidere og kollegaer som alle andre. Og det beviser vi hver eneste dag.

  • 36 ansatte med rusbakgrunn (88% av alle ansatte)
  • Antall årsverk er 24 (opp tre fra foregående år)
  • 6 som sluttet i 2021 for å gå i ny jobb.
  • Snitt stillingsprosent for ansatte med med rusbakgrunn er 68%.

I Medarbeiderne måler vi suksess i hvor mye vi utbetaler i lønn, skatt og hvor mange timer arbeid vi produserer. 

  • Omsetning:  16 200 000 mill (ca 20% økning fra 2020)
  • Driftsresultat: -1 150 000 mill
  • Lønn utbetalt: kr  9 767 000 (19,5% økning)
  • Skatt til fellesskapet:  7 440 000 (33% mer til fellesskapet)
  • Faste stillinger: 36
  • Antall årsverk: 24