Medarbeiderne viser verden at tidligere rusavhengige er like gode arbeidere og kollegaer som alle andre. Det viser vi hver eneste dag.

 • 28 ansatte med rusbakgrunn (80% av alle ansatte)
 • Antall ansatte med rusbakgrunn er opp 6 fra 2021.
 • 8 sluttet i 2022 og gikk til ny jobb.
 • Gjennomsnittlig stillingsprosent for ansatte med rusbakgrunn er 68%.

I Medarbeiderne måler vi suksess i hvor mye vi utbetaler i lønn, skatt og hvor mange timer arbeid vi produserer. 

 • Omsetning 2022:  17,2 mill NOK(ca 6% økning fra 2021)
 • Lønn utbetalt i 2022: kr  11,7 millioner
 • Betalt skatt til fellesskapet i 2022:  8,3 mill NOK
 • Faste stillinger: 35
 • Antall årsverk: 23

Dette skjedde i 2022:

 

 • Opprettet og avviklet avdeling Møbler.
 • Opprettet egen salgsavdeling med egen salgsleder og 5 ambassadører og selgere.
 • Konsolidere driften (Sikre den økonomiske stillingen til Medarbeiderne AS).