Kjære statsråd Høie

Svaret ditt er ikke godt nok

Svaret ditt er ikke godt nok

Vi takker for svar fra deg av. 1. juni i år hvor du beklager lang saksbehandlingstid og uheldige konsekvenser. Vi opplever imdlertid svaret ditt som svært lite tilfredsstillende.

Vår medarbeider Atle Wilhelmsen får førerkortet godkjent for seks måneder om gangen. En saksbehandlingsfeil gjorde at Atle ikke fikk fornyet førerkortet sitt til tross for at han har levert rene prøver og til tross for at både arbeidsgiver, lege og psykolog kan bevitne Atles rusfrie og uklanderlige livsførsel. Atle har selvfølgelig klaget på saken. Dette hjelper lite, da saksbehandlingstiden på klagen er syv måneder, selv med nytt regelverk.

Vi kan ikke se at dette regnestykket går opp. Du må søke om seks måneder om gangen, men du kan ikke søke om nytt førerkort før det du har nesten har gått ut, og da tar det syv måneder å få svar. Det vil si at du risikerer å stå uten førerkort mer enn halve året. Vår medarbeider Atle er beviset på hvor store konsekvenser dette kan få for de som er avhengige av førerkort for å kunne fortsette i jobb.

Vi forstår ikke at Regjeringen kan sitte stille og se på at 18 000 mennesker står i kø for å få behandlet søknadene sine om førerkort når dere vet så inderlig vel at mange av disse er avhengig av førerkort for å komme seg til og fra jobb, eller som i Atles tilfelle, har bilkjøring som jobb.

Ikke bare er dette grovt brudd på forvaltningslovens regler om saksbehandlingstid, det er også samfunnsøkonomisk dårlig politikk. Regjeringen bør bevilge ekstra midler til behandling av førerkortsaker, både for å få utrygge sjåfører av veien og for å få trygge, pålitelige folk tilbake i arbeid.

At folk som har klart å bli rusfrie skal måtte kjempe mot systemet for å kunne leve et ordinært liv, er veldig veldig trist. Det er ditt ansvar å gjøre noe med dette, Høie. I mellomtiden står Atle uten arbeid og vi uten Atles kompetanse og ståpåvilje. Vi kan ikke bare gi Atle en ny jobb, da den jobben vi har til ham nettopp er å kjøre bil.

Det har gått to måneder og ingen kan fortelle Atle hva han skal gjøre for å få tilbake førerkortet. Det er ikke et byråkratisk, men et politisk problem.

Chris Klemmetvold

www.medarbeiderne.no

Tlf. 481 13 293

Les vårt opprinnelige brev «Staten tar fra Atle førerkortet» her.

Del artikkelen