Jeg liker Arbeidstilsynet

Av Chris Klemmetvold

Alle HMS-avvik registreres i Podio.

De er byråkratiske og firkanta, og gudene skal vite at det trengs mange e-poster frem og tilbake med oppklaringen før en endelig kan få godkjenning som renholdsvirksomhet.

Allikevel. Jeg liker Arbeidstilsynet. Og Arbeidsmiljøloven. Det at vi har sterke regler som verner arbeidstakere gjør arbeidsplassene våre tryggere, trivselen bedre og bedriftene våre mer lønnsomme.

I vår hadde vi et arbeidsulykke i Medarbeiderne hvor en medarbeider fikk vondt i skulderen etter et løft. Vondten ble ikke koblet til hendelsen der og da, men i en samtale jeg hadde med medarbeideren etter sommerferien konkluderte vi med at skaden og det påfølgende sykefraværet utvilsomt kunne knyttes til hendelsen den vårdagen.

Jeg ringte med en gang til Arbeidstilsynet og fikk beskjed om å melde skaden som arbeidsuhell. Det gjorde jeg.

I etterkant fikk vi tilsyn.

Alle medarbeidere må ta en enkel prøve som viser at de har lest og forstått reglene for helse, miljø og sikkerhet

Vi tar dette på alvor. Jeg mente vi hadde gjort alt riktig og vel så det, så jeg sendte inn HMS-reglene våre og referatene fra møtene i arbeidsmiljøutvalget, samt dokumentasjon på at både verneombudet og jeg har tatt krusene vi skal ta.

I tillegg la jeg ved bevis på at alle medarbeidere har tatt en prøve i helse, miljø og sikkerhet.

HMS-reglene våre beskriver målene for HMS-arbeidet, hvor ofte Arbeidsmiljøutvalget skal møtes og hvem som sitter der. Vi kunne dokumentere flere HMS-tiltak vi hadde iverksatt det siste året.Det viste seg at regler, kurs, bedriftshelsetjeneste og tiltak var ikke godt nok. Tilsynet måtte se en HMS-plan.

«Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.»

Vi har fokus på HMS i fellesmøter, får folk til å rapportere hendelser, gjennomfører førstehjelpskurs og fandens oldemor – fordi vi sjøl bryr oss om dette. Likevel må vi i tillegg kopiere alt som står i «Regler for helse, miljø og sikkerhet» inn i «Plan for helse, miljø og sikkerhet»!

En ren byråkratisk øvelse, tenkte jeg da jeg kalte inn til møte i Arbeidsmiljøutvalget for å lage en plan.

– J** byråkrater, tenkte jeg.

Avdelingsleder for Flytt&sjau, de to tillitsvalgte, verneombudet og jeg skulle skynde oss gjennom et planforslag sammen med Sidsel fra Bedriftshelsetjenesten. Jeg hadde kopiert det viktigste fra HMS-reglene inn i et utkast til slik j* plan.

Da spurte Sidsel:

– Gjør dere ikke allerede ganske mange bra ting for helse og trivsel? Kan vi ikke skrive alt det inn i planen og så se om vi mangler noe?

Som sagt, så gjort. Samtalen rundt bordet viste små og store tiltak vi allerede hadde iverksatt.

Rusfri julemiddag på Asia Aker Brygge var en suksess i 2018 og gjentas i 2019.

Vi beskrev oppslag på toalettet om lyspærer som eksploderer og installasjon av ekstra kraftige ryggelys som gjør at vi ser bedre når vi snur de store bilene våre. Vi beskrev fokus på bruk av hjelm og hørselsvern m.m., samt at vi har tilbud om fysioterapi. Videre førte vi inn at alle ansatte har tatt HMS-prøve, kursing i god kommunikasjon, og at vi har et godt system for rapportering av avvik.

Vi feirer små og store milepeler i hverdagen, og inviterer jevnlig til felles aktiviteter som bowling, minigolf og hyttetur. Vi har også arrangert 17.-maifeiring og rusfri julemiddag.

Kraftige lys gjør arbeidet mer synlig, triveligere og sikrere.

Videre ble vi enige om å gå vernerunde og besøke alle stedene vi jobber. Dette resulterte i en rekke idéer og nye forslag til forbedringer, herunder kurs i løfteteknikk, årlig sjåførsamling og jevnlig kontroll av at viktig verneutstyr er på plass. Vi har hengt opp nye oppslag som viser hvem som har lov til å bruke løftelem og bedret opplæringen for de som jobber på Flytt&Sjau og Henting Hjemme. Fremover skal vi gjøre jevnlig måling av trivsel. Vi har fått på plass bedre løsning for rapportering av avvik og varsler for hendelser som skjer utenom rutegjennomføring og oppdrag.

Alt i alt ble HMS-arbeidet vårt vesentlig bedre og mye mer systematisk på grunn av pålegget fra arbeidstilsynet. I 2020 innleder vi samarbeid med Kulturkompaniet som skal hjelpe oss med å ta tempen på og utvikle kulturen vår, samtidig som vi fortsetter å ta arbeidsmiljøloven, sikkerhet og avvik på alvor.

Godt HMS-arbeid gjør at folk trives. Folk som trives kommer på jobb. Folk som kommer på jobb og trives har mindre behov for å ruse seg.

Dette arbeidet tar litt tid og koster noen kroner, men det bidrar samtidig til at vi har ansatte som smiler når de møter kunder og er stolte av å levere kvalitet.

Det vises tydelig av tilbakemeldingene vi får at kundene våre er helt enige.

Tusen takk for jobben!

PS: Arbeidstilsynet har lukket saken

Relatert

Med fortiden litt på utsiden.

«Hei! Jeg heter Line og kommer fra Medarbeiderne. Vi er en bedrift som kun ansetter tidligere rusavhengige…» Slik starter ofte en pitch når våre selgere

LES MER