Staten tar fra Atle førerkortet

Åpent brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie

Åpent brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie

Enkelte jobbe krever førerkort. Undertegnede driver Medarbeiderne, et selskap som bare ansetter folk med rusbakgrunn. Mesteparten av jobben innebærer å kjøre bil så de fleste ansatte må ha førerkort.

 

Atle Wilhelmsen er vår mest trofaste medarbeider

Han har jobba ett år for oss 1. juni. Og akkurat på den dagen tar staten fra ham førerkortet. Ikke fordi han har gjort noe galt, men fordi de ikke har tid til å svare på søknaden hans om fornyelse.

Atle fikk førerkortet sitt tilbake for seks måneder i desember fordi han har oppført seg bra over lang tid og trengte det i jobben sin. Siden han fikk det for seks måneder, søkte Atle om fornyelse i mars.

 

Fylkesmannen har ikke behandlet søknaden

De svarer ikke på telefonen. Atle har klaga til Helse- og sosialombudet, som også ba ham klage til Sivilombudsmannen. Fylkesmannen svarer ikke en gang på Sivilombudsmannens henvendelser. De har vanligvis telefontid én time/ fra 13-14 man, tirs, tors og fred.

Når Atle nå 1. juni har oppført seg eksemplarisk og jobba for oss i et år må vi permitere ham fordi han ikke har førerkort. Og dette gjelder ikke bare Atle.

Bent Høie, du må umiddelbart gripe inn og sørge for at disse menneskene ikke mister jobbene sine.

Chris Klemmetvold

Daglig leder

Medarbeiderne AS

Medarbeiderne har gitt meg ny identitet. – Atle Wilhelmsen

Del artikkelen