Inn i porteføljen hos Ferd Sosiale entreprenører

Ferd Sosiale Entreprenører (SE) er et ideelt AS som drives av Ferd-konsernet.

 

De i sosial verdiskapning, det er blant annet her vi kommer inn. Vi og de andre entreprenørene i porteføljen har nådd ut til over 740 000 mennesker som har opplevd en forskjell grunnet det disse selskapene har utrettet.

Ferd Sosiale Entreprenører (SE) er et ideelt AS som drives av Ferd-konsernet.

De i sosial verdiskapning, det er blant annet her vi kommer inn. Vi og de andre entreprenørene i porteføljen har nådd ut til over 740 000 mennesker som har opplevd en forskjell grunnet det disse selskapene har utrettet.

De som blir valgt inn i porteføljen er selskaper som viser målbare sosiale resultater, det blir også vurdert på idé, gjennomføringsevne, samarbeid og motivasjon.

I år ble Medarbeiderne tatt opp i porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører. Dette begrunnet de slik:

«Medarbeiderne gjør en flott og viktig jobb. I 2016 fikk 19 tidligere rusavhengige mulighet til deltidsarbeid i selskapet. Med tilgangen til arbeid får de en frihet til å leve vanlige liv som skattebetalere og likemenn.»

– FERD Sosiale entreprenører

Del artikkelen