Årsrapport 2017

Over 1000 kunder, 9 828 avfallsopphentinger, 71 tonn glass- og metallemballasje, 14 tonn tekstiler og 163 oppdrag.

Kort om 2017

Dette året har vært et år med solid vekst.

Vi har økt fra 590 til over 1000 kunder og har gått fra å betale ut 590 000 i lønn til mennesker med rusbakgrunn til over 1,1 million kroner.

Våre fast ansatte med rusbakgrunn har generert over 7000 arbeidstimer (4,3 årsverk). Ved nyttår hadde vi 13 medarbeidere med rusbakgrunn i fast stilling
(tilsammen 3,9 faste årsverk).

Salgsinntekten har økt fra 1,42 millioner kroner i 2016 til 2,54 millioner kroner i 2017 (opp 78 {30ecd02efd08ef0a6e2de7ea9d43bf89789056fd197cbd044b8a46ae58d3d2df}). Vi tjente 71 {30ecd02efd08ef0a6e2de7ea9d43bf89789056fd197cbd044b8a46ae58d3d2df} av pengene vi brukte selv.

Ambisjonen om å bli verdens første selvbærende selskap med bare tidligere rusavhengige som verdiskapere er innenfor rekkevidede.

Vi har mottatt en investering over statsbudsjettet på 750 000 i år, men har betalt tilbake 635 000 i merverdiavgift 280 000 i arbeidsgiveravgift og omlag 436 000 i personskatt. Tilsammen har vi bidratt med 1,35 millioner kroner til fellesskapet.

Oppgaven vår i 2018 er først og fremst å sørge for at alle medarbeidere har det skikkelig bra på jobb. Vi skal nå 1600 abonnenter og betale ut over 2 millioner i lønn til mennesker med rusbakgrunn.

Les hele vår årsrapport med årsberetning og regnskap her.

Chris Klemmetvold Gründer og daglig leder

Relatert

VÅR FØRSTE MEDARBEIDER 

I år feirer vi i Medarbeiderne 10 år. 10 år med rusfritt arbeid. I 10 år har vi bidratt til et mer inkluderende arbeidsliv og

LES MER