Hva gjør dere for medarbeiderne?

Vi skaper en trygg, ordinær og inkluderende arbeidsplass. #

Vi gir medarbeiderne våre en trygg, ordinær arbeidsplass med vanlige arbeidsavtaler. Alle medarbeidere får lønn fra dag én.

Det betyr at ingen er på avklaring, arbeidstrening, utprøving eller arbeidspraksis. Vi tror at det er enklere, bedre og riktigere for mange å bare få en jobb. Lønna betales av kundene våre, ikke av NAV.

Vi har en del sosiale aktiviteter og liker å tro at vi tar godt vare på medarbeiderne våre. Vi bygger selskapet sammen og har en felles visjon om å vise hele verden hvordan tidligere rusavhengige kan bli ressurssterke arbeidstakere hvis de får felleskap, tydelig ansvar og rammer.

Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Medarbeiderne?

Se hvordan det er å jobbe i Medarbeiderne her.

Powered by BetterDocs