Dobler i Lørenskog!

I tillegg til rute på Fjellhamar har Medarbeiderne nå åpna Langvannsruta ved Lørenskog sentrum

I januar har Medarbeiderne dobla antallet kunder i Lørenskog. I tillegg til en rute med 47 kunder på Fjellhamar har vi nå åpnet en tilsvarende rute på Kjenn ved Lørenskog sentrum.

FAKSIMILE: ROmerikes blad omtaler ruteåpning nummer to i Lørenskog.

I tillegg til rutene nær sentrum har vi nå to kunder på Røykås, en kunde på Skårer, en kunde på Østbytunet og en kunde på Kurland. Vi ønsker oss flere kunder i disse områdene!

Sentrum, Fjellhammar og noen sattelitter utgjør Medarbeidernes kundemasse i Lørenskog.

Vi benytter anledningen til å takke vår samarbeidspartner ROAF som har gitt oss samtykke til handtering av kommunalt husholdningsavfall, og som er nedstrømsløsning for glass- og metallemballasje.

Relatert

Med fortiden litt på utsiden.

«Hei! Jeg heter Line og kommer fra Medarbeiderne. Vi er en bedrift som kun ansetter tidligere rusavhengige…» Slik starter ofte en pitch når våre selgere

LES MER