Våre partnere

En partner - en venn

Medarbeidernes partnere forskjellige bedrifter i forskjellige bransjer som legger en ekstra dedikasjon i å skape flere arbeidsplasser til tidligere rusavhengige.

Våre partnerbedrifter tar sitt sosiale ansvar på alvor. Det sosiale ansvaret de tar er med på å inkludere flere inn i arbeidslivet og spare samfunnet for store sosiale kostnader. Med sitt sosiale ansvar bidrar de også med å gi sine ansatte en større mening med å gå på jobb.

Våre partnere får utført arbeid som gaterydding, fast pant- og avfallshenting, håndtering av avfall ved oppussing og renovering, og flytting av kontor og hjem. Alle våre oppdrag utføres av pliktoppfyllende, flinke og erfarne mennesker som ønsker å gjøre en god jobb.

Våre venner får 1. prioritet når vi setter opp vår oppdragskalender. Forutsetning er 14 dagers varsel.

Ved å være en venn av Medarbeiderne bidrar du til:

  • Ettervern – En jobb å gå til som kan bety forskjell mellom liv og død.
  • Mindre sosiale ulikheter – Inntekt og nedbetaling av gjeld osv.
  • Inkluderende arbeidsliv – En arbeidsplass hvor man føler en tilhørlighet.

Dette er våre sosiale partnere

Lurer du på hvordan du kan bli vår sosiale partner?

Ser ditt selskap etter å ta mer sosialt ansvar? Eller mangler dere det sosiale ansvaret dere ønsker å ta i samfunnet? 

Kontakt oss for en prat og får vite mer om hvordan dere kan bidra til bedre ettervern, mindre sosiale ulikheter og et mer inkluderende arbeidsliv!