Vilkår for Medarbeidernes tjenester

Vi er et snilt lite selskap som tilbyr rusfritt arbeid.

Henting Hjemme

Vilkår for privat abonnement

 • Abonnementet kan stanses av kunden når som helst.
 • Vi sender faktura for et halvt år om gangen hvis man ikke har lagt inn betaling eller avbestilt innen 15 dager.
 • Hvis e-postadresse ikke oppgis tilkommer fakturagebyr på kr 67,-.
 • Det skal tegnes et abonnement for hver boenhet (hvert kjøkken) som leverer avfall.
 • Abonnementet løper av praktiske grunner selv om du hopper over hentinger i kortere perioder.
 • Abonnementet fryses i perioden du setter abonnementet på feriemodus.
 • Abonnementet kan i tråd med Angrerettloven avbestilles de første 14 dagene og deretter forløpende før forfall/trekk.
 • Medarbeiderne forbeholder seg muligheten til å levere tjenesten én eller flere dager etter avtalt tidspunkt ved kraftig uvær eller andre uforutsette problemer (hærverk på utstyr, punktering e.l.), men skal alltid varsle kunden om dette.
 • Privatkunder kan ikke levere næringsavfall.
 • Kunden kan kun levere de typene avfall som er beskrevet under spørsmål og svar.
 • Medarbeiderne forbeholder seg retten til å endre priser og vilkår, men plikter å varsle om dette senest 30 dager før eventuelle endringer trer i kraft.
 • For øvrig reguleres kontraktsforholdet av Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven.

Vi har en avtale når:

 • Ved avtaleinngåelse gir du samtykke i at Medarbeiderne kan sende deg e-post eller SMS om ting som er relevant for din bruk av tjenesten. For eksempel:
  • Varsel om neste henting, endringer av dato etc.
  • Informasjon om endringer i tjenesten.
  • Informasjon om endring av vilkår.

Henting på jobb

 • Vilkår for tjenesten Lettvint bedrift reguleres i hver enkelt avtale.

Flyttetjenester, avfallskjøring, renvasking og andre oppdrag.

 • Timene i tilbud fra Medarbeiderne er et anslag basert på opplysninger fra kunden. Dersom kunden avtaler ber om arbeid ut over rammen i tilbudet med medarbeiderne vil dette også bli fakturert.
 • Når vi stiller med bil fakturerer vi alltid fra vi kjører fra  vår parkeringsplass på Hasle til vi er tilbake. Vi fakturerer alltid minimum 3 timer pr. medarbeider og alltid en halv time for oppmøte og en halv time for reise tilbake.
 • Ved bruk av vår varebil tilkommer det en kostnad på 299,- pr.time. eller 1399,- pr. dag (eks ) MVA.
 • Tiden vi bruker i trafikkork, kø ved avfallsdeponi eller lignende forsinkelser er tid vi må lønne våre ansatte for og en del av vår hverdag – tid brukt på slikt vil bli fakturert
 • Kostnad for evt. avfallsdeponering tilkommer etter faste priser.
 • Medarbeiderne garanterer for godt utført arbeid, men understreker at Medarbeiderne dersom ikke annet er spesielt avtalt stiller med ufaglært arbeidskraft. Arbeidets kvalitet kan bære preg av å være utført av ufaglærte og omfattes ikke av garantiansvarsloven eller mesterordninger. Arbeidet er ikke arbeid på forretningsmessig vilkår og håndeverkertjenesteloven skal ikke komme til anvendelse.
 • Dersom kunden mot formodning skulle være misfornøyd med arbeidets kvalitet eller effektivitet bes kunden om å ta kontakt med Medarbeiderne umiddelbart.
 • Medarbeidere plikter som et minimum å følge Medarbeidernes HMS-reglement, men skal også få anledning til å sette seg inn i kundens HMS-reglement i tilfeller hvor det finnes. Eventuell nødvendig opplæring og gjennomgang av arbeidsstedspesifikk HMS er kundens ansvar.
 • Tilbudet gis med forbehold om at arbeidet ønskes utført på en dag hvor medarbeiderne har ledig arbeidskapasitet.
 • Ved avbestilling senere enn 7 dager før leveranse faktureres 50 % av avtalt pris. Ved avbestilling senere enn 2 dager før leveransedato faktureres 100 %  av avtalt pris
 • Ved sykdom stiller Medarbeiderne med erstatter.

Behandling av data

 • Medarbeiderne tilstreber å følge EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation.
 • Når du tegner abonnement samtykker du til at vi kan lagre opplysninger om deg i inntil tre år etter at du har avsluttet abonnementet. 
 • Du kan når som helst be om å få opplysningene slettet med umiddelbar virkning ved å kontakte oss på hei@medarbeiderne.no. Merk meldingen med «personvern».

Sikker betaling

 • Betaling gjøres trygt og sikkert gjennom vår betalingsformidler Stripe.
 • Informasjonen sendes kryptert direkte til dem og er aldri innom vår server. Vi får kun tilbake en bekreftelse på at betalingen er gjennomført.

Ved avtaleinngåelse

 • Når du er kunde hos Medarbeiderne kan vi sende deg e-post eller SMS om ting som er relevant for din bruk av tjenester eller oppdrag du har bestilt. For eksempel:

  • Varsel om neste henting, endringer av dato etc.
  • Informasjon om endringer i tjenesten eller leveransen.
  • Informasjon om endring av vilkår.

Spørsmål om våre vilkår

Har du spørsmål om vilkår?

Ring oss på 401 46 307 eller ta kontakt oss på hei@medarbeiderne.no.

Section-3