Et snilt lite selskap

Vi ansetter ikke folk for å levere tjenester.
Vi leverer tjenester for å ansette folk.

Rusfritt arbeid

Vi beviser hver eneste dag at man kan få lojale og flinke arbeidsfolk dersom man bare rekrutterer folk med rusbakgrunn.

Vi betaler lønn fra første dag, og alle våre medarbeidere er ansatt på ordinære vilkår. NAV er ikke involvert, og ingen av våre ansatte er på tiltak eller arbeidstrening. 

Metoden er enkelt og greit å gi mye tillit og stort ansvar til mennesker som andre ikke tør å ansette. Det er ingen motsetning mellom det å bry seg og det å stille krav.

Visjon og verdier

«Vår visjon er å vise verden hvordan tidligere rusavhengige kan bli ressurssterke arbeidstakere hvis de får fellesskap, ansvar og rammer.»

Respektfull

 • Vi oppfører oss alltid på en hyggelig og positiv måte mot kunder og kollegaer.
 • Vi snakker med hverandre, ikke om hverandre. 
 • Vi forholder oss til de verdier og retningslinjer som er satt for Medarbeiderne. 
 • Vi hjelper og veileder kollegaer og kunder med svar og løsninger. 

Ansvarsfull

 • Vi kommer alltid i tide og antrukket som forventet for den jobben vi skal gjøre.
 • Vi gjør den jobben vi har blitt satt til å gjøre. Har vi ekstra tid spør vi om andre trenger hjelp. 
 • Vi håndterer firmaets eiendeler på en ordentlig måte,  og sikrer at vi opererer slik at eiendeler ikke går tapt eller blir skadet. 
 • Vi bruker det sikkerhetsutstyret som er pålagt oss til rett tid. 
 • Vi stiller opp for kollegaer som trenger hjelp.

Inkluderende

 • Alle er en del av fellesskapet og alle skal kunne være med.
 • Vi anerkjenner at vi alle er forskjellige. 
 • Vi møter nye kollegaer med åpenhet. 
 • Vi lager arrangementer og sosiale aktiviteter som alle kan være med på.

Et ideelt selskap

Medarbeiderne AS er et ideelt selskap. Det innebærer tre ting:

 • Virksomheten styres etter en visjon om «å vise verden hvordan tidligere rusavhengige kan bli ressurssterke arbeidstakere hvis de får fellesskap, ansvar og rammer».
 • Det er i vedtektene ikke gitt anledning til å ta ut utbytte på avkastning. I Medarbeiderne tilfaller alt overskudd virksomheten.
 • Innskutt aksjekapital og gjenværende eiendeler ved eventuell oppløsning skal tilfalle en organisasjon med tilsvarende formål. I Medarbeiderne er det vedtektsfestet at generalforsamlingen bestemmer dette formålet sammen med eventuelt vedtak om oppløsning.

Våre samarbeidspartnere

Vi hadde ikke kunnet gjøre dette uten vennene våre

FERD sosiale entreprenører

VARIGE SPOR

Familieselskapet FERD har som formål å sette varige spor. Gjennom FERD sosiale entreprenører satser de tungt på sosiale entreprenører. De har tatt Medarbeiderne inn i porteføljen og deltar aktivt i utviklingen av selskapet gjennom en styreplass, påfyll av kompetanse og bistand i forretningsutvikling.

Franzefoss Gjennvinning

SAMFUNNETS BESTE VALG

Franzefoss Gjenvinning AS hjelper oss med logistikk, tømming av avfall, klær, utstyr, HMS og mye mer. De er vår viktigste samarbeidsaktør og bidragsyter.

RusForsk

HEKTA PÅ JOBB

Medarbeiderne signerte 3.2.2020 en avtale med formål om å studere hvorvidt arbeid og individuell jobbstøtte som en del  av behandlingsopplegget er en nyttig metode for å hjelpe pasientgruppen inn i ordinært lønnet arbeid. 

Finn.no

MULIGHETENES MARKED

Finn.no gav Medarbeiderne en generøs julegave i etterkant av Finnovasjonsdagen 2015. Finn vil med sine engasjerte ansatte fortsette å bistå vårt arbeid for å skape rusfrie arbeidsplasser.

Stiftelsen P22

STARTEN PÅ ET BEDRE LIV

Stiftelsen P22 hjelper vi til med avrusning, motivasjon og forberedelse til rehabilitering og en rusfri hverdag. De holder til ved Lovisenberg sykehus. Vi arbeider ut fra et klart kristent verdisyn.

Medarbeiderne og P22 har en avtale om at Medarbeiderne kan rekruttere arbeidstakere fra P22 og om at Medarbeiderne kan få faglig bistand og evt. avrusning for medarbeidere som faller tilbake i rus.

Fretex Øst-Norge

TEKSTILER

Fretex er Norges største attføringsbedrift og bruktkjede, og en viktig del av Frelsesarmeen i Norge. Historien startet med industrihjemmet Elevator i Oslo i 1905. Helt siden den tid har det å gi mennesker grunn til å tro på framtiden stått i sentrum. I dag er det ca. 2000 personer som til daglig har sitt arbeid i Fretex, hvorav ca 1600 er jobbsøkere som deltar i ulike attføringstiltak.

Vi samler inn tekstiler direkte fra trappa di og leverer de til Fretex.

Hertz Bilpool

FREMTIDENS MOBILITET

Medarbeiderne eier ikke alle slags typer biler. Det har vi ikke råd til. Men vi har tilgang til alle slags biler. Det er en miljøvennlig, rimelig og fornuftig løsning.

Med bakgrunn i vårt formål og vårt arbeid har vi en spesielt gunstig avtale med Hertz Bilpool som gjør at vi nå kan teste ut vårt nye samarbeid med Kolonihagen.

Marco Reklame

DET DU VIL HA, SLIK DU VIL HA DET

Marco Reklame bidrar til at Medarbeidernes grafiske profil er synlig også på veien. De er vår anbefalte leverandør av bildekor.

ROAF

ENKELT FOR DEG – BRA FOR MILJØET!

Vi samarbeider med ROAF om handtering av avfall fra husstander på Romerike. De har vært svært fleksible og imøtekommende da vi utvidet fra Oslo til Lørenskog og hjelper oss nå med innhenting av småelektrisk og farlig avfall i Lørenskog.

Arbeids- og velferdsetaten

GIR MENNESKER MULIGHETER

Medarbeiderne har i 2015 mottat tilskudd over statsbudsjettets, kapittel 621, post 70 – «Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører». Vi hadde ikke kunnet satse på å vokse oss større og nærme oss økonomisk selvstendighet uten dette tilskuddet.

Scheiblerstiftelsen

NY BIL OG KUNDESYSTEM

Hroar Sverre Scheibler, sønn av Hermann August Scheibler, ble født i 1888 og utdannet seg som boktrykker. Sammen med sin far overtok han eierinteressene i W. C. Fabritius & Sønner i 1921. Firmaet W. C. Fabritius & Sønner AS drev forlagsvirksomhet og grafisk produksjon fra 1844 og frem til 1991, og eiendomsvirksomhet frem til 2001. Selskapet var privat eiet av Hroar S. Scheibler frem til midten av 1950-årene. På dette tidspunktet overførte boktrykker Scheibler sammen med sin kone Nanna alle sine eiendeler til stiftelser.

I 2016 gav Sheiblerstiftelsen Medarbeiderne et nytt kundesystem og bilen som i dag på mange måter er navet for alt arbeidet vi utfører.

Zapier

AUTOMAGISK!

Medarbeiderne ønsker å betale ut mest mulig lønn til de som jobber for oss. Da må vi gjøre minst mulig kontorarbeid. Med Zapier har vi automatisert en masse arbeid vi ellers måtte ansatt folk til å gjøre. Nå snakker datasystemene våre sammen.

Sjekk ut hva Zapier kan automatisere for deg her.