Et snilt lite selskap

Vi ansetter ikke folk for å levere tjenester.
Vi leverer tjenester for å ansette folk.

Rusfritt arbeid

Vi er i ferd med å bevise at en kan få lojale og flinke arbeidsfolk dersom en bare rekrutterer folk med rusbakgrunn.

Vi rekrutterer folk rett fra rusbehandling, betaler ordinær lønn fra første dag og har mål om å drive bedriften i null uten å belaste NAV. Våre 20 fast ansatte medarbeidere med rusbakgrunn setter stor pris på hver eneste kunde.

Metoden er enkelt og greit å gi mye tillit og stort ansvar til mennesker som få tror på. Det er ingen motsetninng mellom det å bry seg og det å stille krav.

0
medarbeidere med rusbakgrunn

Vår visjon

«Vår visjon er å vise verden hvordan tidligere rusavhengige kan bli ressurssterke arbeidstakere hvis de får fellesskap, ansvar og rammer.»

Visjon og verdier ble foreslått av medarbeiderne som var på Fullmånsamling 18. februar 2017.

Deretter ble visjonen lagt frem for styret og vedtatt på ordinær generalforsamling 25. april 2017.

Felleskap

Vi er ikke alene

VI står sammen om å være fri fra rus og alle ufriheten som knytter seg til rus. Vi vet at det å være medarbieder handler om å være snill. Vi ber hverandre om hjelp og vi hjelper til når det trengs.

Ansvar

Et bevisst veivalg

Vi er stolte over å ha tatt et helhjerta valg om å ta ansvar for oss selv og de vi er glade i. Vi ønsker å ta mer ansvar og vise at vi kan jobbe. Vi innrømmer feil og vi tar konsekvenser av handlingene våre.

Rammer

Grenser og konsekvenser

Vi er tydelige på hvordan vi har det og hvordan vi vil ha det. Vi har tydelig struktur, klare kjøreregler og fraværsreglement. Vi har forventninger om å være rusfrie, representable og gjøre en god jobb.

Tjenestene våre

Abonnementstjenestene Henting hjemme (månedlig henting av pant, småelektronikk, glass- og metallemballasje) og Henting på jobb (henting av pant) gjør at vi kan lønne en liten stab med lokale og dyktige medarbeidere som møter til avtalt tid og gjør en skikkelig jobb. Denne stammen av ansatte gjør at vi har mulighet til å ta på oss store eller små oppdrag av andre slag som beskrevet i «Lei en medarbeider».

0
abonnenter

Ideelt selskap

Medarbeiderne AS er et idéelt selskap. Det innebærer tre ting.

  • Virksomheten styres etter en visjon om «å vise verden hvordan tidligere rusavhengige kan bli ressurssterke arbeidstakere hvis de får fellesskap, ansvar og rammer».
  • Det er i vedtektene ikke gitt anledning til å ta ut utbytte på avkastning. I Medarbeiderne tilfaller alt overskudd virksomheten.
  • Innskutt aksjekapital og gjenværende eiendeler ved eventuell oppløsning skal tilfalle en organisasjon med tilsvarende formål. I Medarbeiderne er det vedtektsfestet at generalforsamlingen bestemmer dette formålet sammen med eventuelt vedtak om oppløsning.

Vårt styre

Styreleder/medeier: Stina Låstad (prosjektleder og medeier i SoCentral)
Styremedlem Trond Sørensen (forretningsutvikler i Norsk Gjenvinning Metall AS)
Styremedlem Christian Ursin-Holm (daglig leder i Unicus)
Styremedlem Ane-Kristine Jacobsen (ansvarlig for digital strategi i Mestergruppen)
Styremedlem Thomas Doull (gründer av Monsterbedriften)

Observatør Trym Nagelstad  (forretningsutvikler i FERD sosiale entreprenører)
Tillitsvalgt Thomas Wiik
Varatillitsvalgt Nina Kristin Johansen

Foredrag

«Jeg tror du klarer det!»

Respekt er krav og forventninger

Medarbeidernes gründer Chris Klemmetvold starta som butikktyv og småkriminell men driver nå et selskap som bare ansetter folk som har slutta med rus. Hvorfor det? Fordi det går an og fordi ingen andre gjør det.

Folk får som regel til det du forventer at de skal få til.

Pris: fra kr 15 000,- pr. foredrag – skoleklasser og idelle organisasjoner/selskap kan få rabatt.
Ta kontakt på tlf. 401 46 307 eller kontakt@medarbeiderne.no for å avtale en samtale.

«Rusforedraget til Medarbeiderne gjorde et sterkt inntrykk på både elever og lærere. Det står respekt av å være så modig og stå frem med sin historie på en slik ærlig, sårbar og utleverende måte. Foredraget var engasjerende og sterkt uten å være formanende. Vi fikk god anledning til å stille spørsmål både underveis og etter foredraget. Dette var et svært personlig foredrag som skiller seg ut ved at dette er basert på ekte historier fra folk som selv har opplevd rushelvetet, men klart å komme seg ut av det og som nå bruker tiden på å advare andre mot farene ved rus. Ikke fra et teoretisk og moraliserende perspektiv, men formidlet via personlige og egenerfarte opplevelser. Foredraget var ektefølt, sårbart og sterkt. Anbefaler alle å høre deres historie og bidra til at Medarbeiderne vokser videre og at enda flere tidligere rusmisbrukere kan bruke sin stemme til å bidra til samfunnet.»

Cecilia Somerville
Lektor i videregående skole

«Dette var et meget virkningsfullt foredrag, hovedsakelig pga de flinke konsulentene som har delt sin livshistorie med elevene. Vi voksne kan gjerne bruke tid til å fortelle elevene om alle farer og negative konsekvenser ved rusmisbruk, men våre ord har liten effekt i sammenlikning til en gripende og usminket livshistorie. Det er utrolig fint at konsulentene velger å brette ut også de aller mørkeste sidene ved sin opplevelse av rusmisbruk, fordi elevene får ved dette en dyrebar insider-informasjon som forhåpentligvis bidrar til at de selv realitetsorienteres før de eventuelt henfaller rusmisbruk. Samtidig er det utrolig godt å se at det er fullt mulig å komme seg ut av de aller vanskeligste situasjoner, slik konsulentene har klart. Da forstår de unge at det finnes en modell som kan hjelpe dersom man faller utenfor. Det er godt å ta med seg denne tryggheten ut i en uforutsigbar verden for dagens ungdom.»

Vesna Midttun
Lektor i norsk og historie

Våre samarbeidspartnere

Vi hadde ikke kunnet gjøre dette uten vennene våre

FERD sosiale entreprenører

VARIGE SPOR

Familieselskapet FERD har som formål å sette varige spor. Gjennom FERD sosiale entreprenører satser de tungt på sosiale entreprenører. De har tatt Medarbeiderne inn i porteføljen og deltar aktivt i utviklingen av selskapet gjennom en styreplass, påfyll av kompetanse og bistand i forretningsutvikling.

Franzefoss Gjennvinning

SAMFUNNETS BESTE VALG

Franzefoss Gjenvinning AS hjelper oss med logistikk, tømming av avfall, klær, utstyr, HMS og mye mer. De er vår viktigste samarbeidsaktør og bidragsyter.

Finn.no

MULIGHETENES MARKED

Finn.no gav Medarbeiderne en generøs julegave i etterkant av Finnovasjonsdagen 2015. Finn vil med sine engasjerte ansatte fortsette å bistå vårt arbeid for å skape rusfrie arbeidsplasser.

Stiftelsen P22

STARTEN PÅ ET BEDRE LIV

Stiftelsen P22 hjelper vi til med avrusning, motivasjon og forberedelse til rehabilitering og en rusfri hverdag. De holder til ved Lovisenberg sykehus. Vi arbeider ut fra et klart kristent verdisyn.

Medarbeiderne og P22 har en avtale om at Medarbeiderne kan rekruttere arbeidstakere fra P22 og om at Medarbeiderne kan få faglig bistand og evt. avrusning for medarbeidere som faller tilbake i rus.

Fretex Øst-Norge

TEKSTILER

Fretex er Norges største attføringsbedrift og bruktkjede, og en viktig del av Frelsesarmeen i Norge. Historien startet med industrihjemmet Elevator i Oslo i 1905. Helt siden den tid har det å gi mennesker grunn til å tro på framtiden stått i sentrum. I dag er det ca. 2000 personer som til daglig har sitt arbeid i Fretex, hvorav ca 1600 er jobbsøkere som deltar i ulike attføringstiltak.

Vi samler inn tekstiler direkte fra trappa di og leverer de til Fretex.

Scandic Holberg

SENTRALT I OSLO, EN KORT GÅTUR FRA ALT!

Scandic Holberg har på generøst vis bidratt til at våre medarbeidere og frivillige har hatt et fast samlingspunkt rundt frokostbordet på hotellet. Vi håper på fortsatt godt samarbeid!

Hertz Bilpool

FREMTIDENS MOBILITET

Medarbeiderne eier ikke alle slags typer biler. Det har vi ikke råd til. Men vi har tilgang til alle slags biler. Det er en miljøvennlig, rimelig og fornuftig løsning.

Med bakgrunn i vårt formål og vårt arbeid har vi en spesielt gunstig avtale med Hertz Bilpool som gjør at vi nå kan teste ut vårt nye samarbeid med Kolonihagen.

Marco Reklame

DET DU VIL HA, SLIK DU VIL HA DET

Marco Reklame bidrar til at Medarbeidernes grafiske profil er synlig også på veien. De er vår anbefalte leverandør av bildekor.

ROAF

ENKELT FOR DEG – BRA FOR MILJØET!

Vi samarbeider med ROAF om handtering av avfall fra husstander på Romerike. De har vært svært fleksible og imøtekommende da vi utvidet fra Oslo til Lørenskog og hjelper oss nå med innhenting av småelektrisk og farlig avfall i Lørenskog.

Arbeids- og velferdsetaten

GIR MENNESKER MULIGHETER

Medarbeiderne har i 2015 mottat tilskudd over statsbudsjettets, kapittel 621, post 70 – «Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører». Vi hadde ikke kunnet satse på å vokse oss større og nærme oss økonomisk selvstendighet uten dette tilskuddet.

Scheiblerstiftelsen

NY BIL OG KUNDESYSTEM

Hroar Sverre Scheibler, sønn av Hermann August Scheibler, ble født i 1888 og utdannet seg som boktrykker. Sammen med sin far overtok han eierinteressene i W. C. Fabritius & Sønner i 1921. Firmaet W. C. Fabritius & Sønner AS drev forlagsvirksomhet og grafisk produksjon fra 1844 og frem til 1991, og eiendomsvirksomhet frem til 2001. Selskapet var privat eiet av Hroar S. Scheibler frem til midten av 1950-årene. På dette tidspunktet overførte boktrykker Scheibler sammen med sin kone Nanna alle sine eiendeler til stiftelser.

I 2016 gav Sheiblerstiftelsen Medarbeiderne et nytt kundesystem og bilen som i dag på mange måter er navet for alt arbeidet vi utfører.

Zapier

AUTOMAGISK!

Medarbeiderne ønsker å betale ut mest mulig lønn til de som jobber for oss. Da må vi gjøre minst mulig kontorarbeid. Med Zapier har vi automatisert en masse arbeid vi ellers måtte ansatt folk til å gjøre. Nå snakker datasystemene våre sammen.

Sjekk ut hva Zapier kan automatisere for deg her.