Hvordan betaler jeg for flytteoppdraget?

Vi fakturerer i etterkant av oppdraget. #

Fakturaen sendes til den adressen eller e-postadressen du måtte ønske.

Når vi stiller med bil fakturerer vi alltid fra vi kjører fra vårt kontor til vi er tilbake.

Vi fakturerer alltid minimum 1,5 timer pr. medarbeider og alltid en halv time for oppmøte og en halv time for reise tilbake.

Powered by BetterDocs