Hvor mye koster et vaskeoppdrag?

Updated on 22. desember 2022

Vi tar 479,-/time pr medarbeider (eks mva). Ved bruk av servicebil tilkommer det en kjøregodtgjørelse på 250,- kr. Eventuelle parkeringsutlegg på oppdragsstedet viderefaktureres til kunde.

Vi fakturerer alltid minimum 4 timer pr. medarbeider og tiden vi bruker fra og til din adresse hvor det skal vaskes, ved bruk av tjenestebil.


Eksempel: #

Ett oppdrag med to (2) medarbeidere på åtte timer vil komme på:

(479 kr x 8 timer x 2) + 250 kr = 7914 kr (eks mva) eller 9892,5 kr (inkl mva).


Tiden vi bruker i trafikkork, kø ved evt avfallsdeponi (om du skal kaste noe) eller lignende forsinkelser er tid vi må lønne våre ansatte for og er en del av vår hverdag – tid brukt på slikt vil bli fakturert.

Kostnad for evt. avfallsdeponering tilkommer etter faste priser.