Kan man måle om man skaper sosial verdi?

«New public management», tenker du kanskje. Alt skal måles og registreres og det kommer i veien for jobben vi skal gjøre. Ja og nei. Verden har kommet litt lenger, men man blir fortsatt hva man måler. Målene du styrer etter påvirker hva du blir.

Så hva måler vi i Medarbeiderne?

De fleste virksomheter styres etter økonomiske mål. Selv om vi har en ambisjon om å tjene pengene våre selv og ikke trenge tilskudd er det sosial verdiskaping som skal være vår rettesnor. Her har vi en lang vei å gå, men vi har starta diskusjonen rundt hva som er det viktigste for oss. Det er å skape rusfrie arbeidsplasser for folk som har lagt rusen på hylla.

Vi skal utbetale over en million kroner i lønn til folk med rusbakgrunn i 2017.

– Chris Klemmetvold

Akkurat nå har vi 2,9 årsverk ansatt hos oss med rusbakgrunn. Det fordeler seg på 11 fast ansatte som har en gjennomsnittlig stillingsprosent på 26 {30ecd02efd08ef0a6e2de7ea9d43bf89789056fd197cbd044b8a46ae58d3d2df}. Vi ser at budsjettene våre viser at vi skal betale ut over en million kroner i lønn til folk med rusbakgrunn i 2017 og vi tror at i alle de meningsfulle arbeidstimene som ligger bak den millionen – ligger det mye og godt ettervern.

Videre vet vi at av alle de 20 medarbeiderne med rusbakgrunn som noen gang har vært innom er 16 er rusfrie (80{30ecd02efd08ef0a6e2de7ea9d43bf89789056fd197cbd044b8a46ae58d3d2df}), 11 av de jobber hos oss og fire har jobb et annet sted. Det betyr at 75 {30ecd02efd08ef0a6e2de7ea9d43bf89789056fd197cbd044b8a46ae58d3d2df} av alle som har vært innom er i en eller annen jobb.

De sier at jeg skal bygge meg nettverk, men jeg kan ikke bare stille meg på Karl Johan med en plakat hvor det står «Atle (51), nå rusfri, søker nettverk».

– Atle Wilhelmsen

Så det er bare tall?

Nei. Det er klart at tallene er viktige, men i hverdagen motiveres vi av menneskemøtene, mestringen og den kampen vi ser flere medarbeidere kjemper for å bygge seg en meningsfylt og rusfri hverdag. Dette eksemplifiseres best med det medarbeiderne våre forteller oss.

Endelig betaler jeg skatt!

– Camilla

Vi har mye å lære om måling av sosial verdiskaping, men har satt oss noen ambisiøse mål for hvor mange arbeidsplasser vi skal skape for folk med rusbakgrunn og hvor mange av dem som skal klare å holde seg rusfrie.

Medarbeiderne er en helt unik arbeidsplass. Det finnes ikke maken. Endelig har jeg fått prøve å jobbe igjen, og jeg skal videre og oppover !!

– sitat fra anonym medarbeiderundersøkelse

Har du innspill på hva vi bør eller kan måle? Er du kanskje forsker og kan tenke deg å involvere deg? Kan du tenke deg å involvere deg i våre planer om å måle selvopplevd livskvalitet etter indikatorene i SSBs levekårsundersøkelse eller FNs Human Development Index? Vi er veldig åpne for innspill og samarbeid.

Daglig leder

Chris Klemmetvold

chris@medarbeiderne.no

Tlf. 481 13 293

Del artikkelen