Ikke billigst. Best.

Over halvparten av pengene går til lønnskostnader.

I dag har åtte medarbeidere med spesifikke ansvarsområder starta opp etter ferien med å bli litt bedre kjent gjennom å øve på samarbeid og jobbe med fremtidsvisjonen for Medarbeiderne frem mot 2025.

rptnb

Nirupma Kumra i Masala Magic lærer salgsleder Thomas om forskjellige krydder på Indisk matkurs

Vi er enige om at vi skal vokse og at vi skal ha sunn vekst men at vi ikke skal vokse raskere enn at vi kan ta godt vare på folka våre og se hverandre. Uansett hvor stort Medarbeiderne blir skal vi huske at vi starta med bare ei tralle og gikk rundt å ringte på dører. Vi skal huske at menneskene er viktigst. Vi er også enige om at det er viktig at vi alle hele tida stiller oss sjøl spørsmål om hvordan vi kan gjøre jobben vår bedre og inviterer kollegene våre til innspill på hvordan vi kan gjøre ting bedre.

Vi med spesielle ansvarsområder i Medarbeiderne skal gå foran som gode eksempler. Medarbeiderne er en gjeng med unike mennesker og det er stor forskjell på hva de forskjellige avdelingene er dyktige på. Alle er imidlertid like viktige og vi skal være obs oppmerksomme på å sette pris på de som jobber i andre avdelinger enn oss sjøl.

Vi bygger dette selskapet sammen for at flest mulig skal få mulighet til å vise at de kan jobbe. Vi vil ikke være billigst, men best. Vi ønsker å skille oss ut ved å være dyktige, yte særdeles god service og få gode tilbakemeldinger. I dag er vi 30 ansatte hvorav 28 har rusbakgrunn. Første halvdel av 2019 har vi omsatt for rett under 4 millioner kroner og hatt tilsvarende kostnader. Halvårsregnskapet viser et beskjedent overskudd på. Vi er i vekst og tror at vi kan gå i et bittelite overskudd i år med omsetning på omtrent 9 millioner kroner. Over halvparten av pengene går til lønnskostnader. Resten går til kontorlokaler, forsikringer, bilhold, programvare, regnskapsfører og revisor.

Styret planlegger å bruke noe av pengene vi har på å gå sammen med to investorer (FERD Sosiale Entreprenører og en industriell partner) for å kjøpe et litt større selskap og bare ansette folk med rusbakgrunn. Planen er å finne et selskap som ligger mellom Hamar, Halden, Hønefoss og Horten og driver med noe tilsvarende Flytt & sjau eller nærliggende bransjer, men som gjennom å kreve noe mer utstyr og kompetanse skaper utviklingsmuligheter.

Ønsket er å se etter et selskap som har utfordringer vi kan jobbe med å løse. Det kan være litt mangel på system og struktur, generasjonsskifte eller utfordringer med merkevare / markedsføring.

Del artikkelen