Årsberetningen er vedtatt

Kort om året som har gått

2015 har vært et spennende og krevende år for Medarbeiderne. Vi har vokst fra å ha rundt 80 kunder januar 2015 til å runde 300 i januar 2016. Vi har gått fra å gjøre alt på frivillig basis til å ha 11 ansatte hvorav 8 har rusbakgrunn.

Tusen takk til teamet og alle samarbeidspartnere for innsatsen som er lagt ned. Takk også til Elizabeth Kloster, Elisabeth Oven, Cathrine Skar og Jørgen Veiby som har bidratt i styrearbeid i løpet av året. En spesiell takk går til Ragnhild Mjønner (bildet under) som har stått ved roret hele dette krevende året.

Chris Klemmetvold

Daglig leder

Relatert

VÅR FØRSTE MEDARBEIDER 

I år feirer vi i Medarbeiderne 10 år. 10 år med rusfritt arbeid. I 10 år har vi bidratt til et mer inkluderende arbeidsliv og

LES MER