Her er resultatene for vårt arbeid i 2019

Medarbeiderne er et selskap som kun ansetter folk som har slutta med rus. Vi kjører flyttelass, rengjør og henter avfall hjemme hos folk på fast abonnement.

Start video

Sosiale resultater

0
ansatte med rusbakgrunn
0
rusfrie arbeidstimer
0
gjennomsnittlig trivsel på skala fra 1-6 over tre målinger i 2019
0
millioner kroner i lønn til folk som har slutta med rus

Økonomi

0
millioner kroner i omsetning eksklusive gaver
0
millioner kroner betalt inn i skatter og avgifter
0 %
omsetningsøkning fra 2018
0 %
kostnader som dekkes av egen salgsinntekt

Miljø

0
kilo lyspærer
0
tonn tekstiler levert til Fretex
0
tonn glass og metallemballasje
0
kaffekapsler
0
kilo småbatterier
0
lysrør
Created by Chameleon Designfrom the Noun Project
0
tonn småelektrisk avfall
0
tonn hageavfall
Totalt 0
tonn avfall kildesortert

Les mer om Medarbeiderne her.